Cele przedmoptu:

Umiejętność planowania badań klinicznych, ich przeprowadzania i statystycznego opracowania wyników danych medycznych. Kompetencje w dziedzinie doboru i zastosowania odpowiednich technik statystycznych jedno i wielowymiarowych. Poznanie klasycznych metod wielowymiarowych umożliwiających predykcję oraz analiz służących redukcji wielowymiarowości.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.