Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf W10_ANOVA_II_Studenci_2020.pdf manage 2924.2 K 06 May 2020 - 15:40 IlonaKowalik  
pdfpdf W11_regresja_nieliniowa_logistyczna_Studenci_2020.pdf manage 3856.2 K 13 May 2020 - 15:39 IlonaKowalik  
pdfpdf W12_Analiza_skupien_studenci_2020.pdf manage 3758.9 K 02 Jun 2020 - 20:25 IlonaKowalik  
pdfpdf W14_analiza_dyskryminacyjna_2020_Studenci.pdf manage 1650.8 K 02 Jun 2020 - 20:27 IlonaKowalik  
pdfpdf W1_Projektowanie_badań_medycznych_2020_studenci.pdf manage 2428.2 K 04 Mar 2020 - 21:37 IlonaKowalik  
pdfpdf W2_Zbieranie_Weryfikacja_Eksploracja_danych_2020.p_studencipt.pdf manage 2908.8 K 04 Mar 2020 - 21:38 IlonaKowalik  
pdfpdf W3_Rozklady_teoretyczne_2020_Studenci.pdf manage 3942.3 K 24 Mar 2020 - 10:03 IlonaKowalik  
pdfpdf W4_estymacja_weryfikacja_hipotez_2020_Studenci.pdf manage 2803.0 K 26 Mar 2020 - 16:50 IlonaKowalik  
pdfpdf W5_parametryczne_testy_istotnosci_2020_studenci.pdf manage 2849.7 K 01 Apr 2020 - 12:16 IlonaKowalik  
pdfpdf W6_nieparametryczne_testy_istotnosci_STudenci_2020.pdf manage 2660.5 K 08 Apr 2020 - 15:52 IlonaKowalik  
pdfpdf W7_testy_istotnosci_dla_zmiennych_jakosciowych_Studenci_2020.pdf manage 3133.1 K 15 Apr 2020 - 14:13 IlonaKowalik  
pdfpdf W8_regresja_Studenci_2020.pdf manage 2990.4 K 22 Apr 2020 - 16:32 IlonaKowalik  
pdfpdf W9_anova_I_2020_Studenci.pdf manage 2525.8 K 29 Apr 2020 - 15:29 IlonaKowalik  
pdfpdf w13_analiza_kanoniczna_2020.pdf manage 2086.2 K 02 Jun 2020 - 20:25 IlonaKowalik  
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.