1. A .Petrie, C.Sabin . Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa, 2006

2. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft? Polska Sp. z o.o. Kraków 2007, tom I-III.

3.P.Gajewski, R.Jaesche, J.Brożek. Podstawy EBM. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.