W ramach laboratorium zrealizowanych zostanie 6 ćwiczeń. Każde ćwiczenie oceniane jest w skali 2-5. Do zaliczenia laboratorium niezbędne jest zaliczenie wszystkich sześciu ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczenia polega na wykonaniu ćwiczenia a następnie sporządzenia sprawozdania, które należy oddać do końca następnych zajęć (następnych po zajęciach na które to zadanie było przeznaczone). Oddanie sprawozdania o tydzień później obniża ocenę o pół stopnia w dół za każdy tydzień opóźnienia.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.