Terminy wykładów ACC w semestrz e letnim są następujące:
 • Zajęcia 1/2 -
 • Zajęcia 3/4 -
 • Zajęcia 5/6 -
 • Zajęcia 7/8 -
 • Zajęcia 9/10 -
 • Zajęcia 11/12 -
 • Zajęcia 13/14/15 -
 • Kolokwium zaliczeniowe -

Terminy zajęć laboratorium ACC w semestrze letnim:

 • Zajęcia 1 - Jaka to melodia?
 • Zajęcia 2 - FFT-logia
 • Zajęcia 3 - Czas i częstość
 • Zajęcia 4 - Analiza parametryczna, synteza i kompresja mowy
 • Zajęcia 5 - Transformata falkowa
 • Zajęcia 6 - Przetwarzanie obrazów. Format graficzny JPEG i JPEG 2000
 • Uzupełnienia, zaliczenia, itp
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.