Literatura podstawowa

1. Tomasz P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Od teorii do zastosowań, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2005, 2009 - obszerna pozycja, bardzo dobra dydaktycznie. Pozycja obowiązkowa w biblioteczce każdego, kto chce się zajmować przetwarzaniem sygnałów. Następca podręcznika "Oppenheim Schaffer" tez skądinąd bardzo dobrego. Jeśli ktoś znajdzie polecam, na Politechnice jest słownie jeden egzemplarz w bibliotece Wydziału Mechatroniki.

2. R.Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, WKiŁ? 1990-2009 - kolejna bardzo dobra pozycja, z tym że obejmuje tylko dziedzinę czasu i korelację oraz podstawy metod częstotliwościowych, za to gruntowne. Potem skręca w stronę modulacji i inne ciekawe dla elektroników.

3 J.Białasiewicz, Falki i aproksymacje, WNT 2000,2004- zawartość dobra ale ciężki język i ciężko wchodzi. Za to po polsku nie ma alternatywy.

Literatura pomocnicza

4 K.Arczewski, J.Pietrucha, J.T. Szuster, Drgania układów fizycznych, OWPW 2008- trochę "nie na temat" - za to bardzo ciekawa, pokazuje jak inżynier mechanik myśli o teorii drgań.

5 W.Kurnik, Bifurkacje dywergentne i oscylacyjne, WNT 1997, - rozwinięcie poprzedniego kierunku, metody analityczne i półanalityczne w ocenie stabilności nieliniowych układów dynamicznych.

6 J.Giergiel, T.Uhl, Identyfikacja układów mechanicznych, PWN 1990. - ciekawy opis analizy wibroakustycznej oraz podejścia "transmitancyjnego". Nie najnowsze ale zagadnienia aktualne.

7 J.Kaczorek et al., Podstawy teorii sterowania, WNT - aspekty inżynierskie pokrewne teorii sygnału - sterowanie układami dynamicznymi.
8 L.Rutkowski, Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów, WNT 1994 - bardzo dobry inżynieryjny opis metod autoregresyjnych - predyktor jednokrokowy w przód i w tył.

Poza tym istnieje masa literatury anglojęzycznej

Podstawowy zestaw linków:

Julius Orion Smith https://ccrma.stanford.edu/~jos/pubs.html

http://www.dsprelated.com/dspbooks/mdft/Introduction_DFT.html

Connexions (różne materiały na temat DSP (digital signal processing)):

http://cnx.org/content/m13782/latest/

http://cnx.org/content/m23074/latest/

http://cnx.org/content/m10759/2.5/


Digital Analysis of Geophysical Signals and Waves (rozdział 3 i dalej): http://dagsaw.sdsu.edu/3.1.html

Szabatin w sieci: książka (poz 2. powyżej) w pigułce. Dydaktycznie świetny i świetnie dobrane przykłady. http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Przetwarzanie_sygnałów

Świetny zbiór stron na temat falek. http://www.wavelet.org/index.php

Też bardzo dużo na temat falek. http://dsp.rice.edu/software

j.w. http://www-stat.stanford.edu/~wavelab/

Tie frequency toolbox: http://tftb.nongnu.org/

Polikar - ulubiony tutorial prof. Zebrowskiego na temat falek: http://users.rowan.edu/~polikar/WAVELETS/WTtutorial.html

Metoda Matching Pursuit - http://www.scholarpedia.org/article/Matching_pursuit , także http://www.durka.info/ a w szczególności http://uni.durka.info/ autorstwa naszego rodzimego autorytetu w dziedzinie MP. Kompetentnie i rzeczowo.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.