Witamy na stronie przedmiotu
pt. "Metody fizyki w ekonomii i socjologii"

Wszelkie materiały znajdują się na stronach

- Slajdy / Materiały wykładowe

- Dodatki

- Literatura

Zgłaszanie projektów odbywa się przez stronę http://fens2.if.pw.edu.pl/quiz/projekty/projekty.php (proszę pamiętać o potwierdzeniu prowadzącemu przesłania projektu wysyłając mail z domeny @student.if.pw.edu.pl)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.