FSiT Web>WebHome (07 Oct 2016, MateuszOzimek)

Witamy na stronie przedmiotu pt. "Fizyka Statystyczna i Termodynamika"

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat równowagowych zjawisk termodynamicznych oraz opisu statystycznego takich zjawisk

W dziale dodatki znajdują się informacje na temat Quizu i Projektów. W dziale warunki zaliczenia znajduje się regulamin przedmiotu.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.